Tôi là ai

Hà Anh Tuấn xin chào các bạn. !

Họ tên đầy đủ: Hà Anh Tuấn

Email: info@haanhtuan.vn

Nghề Nghiệp: Kinh doanh, Maketing, CNTT

Tuấn trên mạng xã hội:Tâm đắc:


Chỉ có 2 thứ trên đời CẦN PHẢI...:

 • Chỉ có 2 thứ trên đời cần phải tiết kiệm - đó là sức khỏe và lời hứa
 • Chỉ có 2 thứ trên đời cần phải cho đi đừng giữ lại - đó là trí thức và lòng tốt
 • Chỉ có 2 thứ trên đời cần phải thay đổi luôn luôn - đó là chính bản thân mình và những nhận thức của mình về người khác và về bản thân mình
 • Chỉ có 2 thứ trên đời cần phải giữ gìn - đó là niềm tin và nhân cách của mình
 • Chỉ có 2 thứ trên đời cần trân trọng - đó là gia đình mình và giây phút hiện tại
 • Chỉ có 2 thứ trên đời mình có thể tự thực hiện được - đó là việc làm của mình để sinh ích lợi và tinh thần trách nhiệm
 • Chỉ có 2 thứ trên đời cần phải mau mau quên đi - đó là chuyện đau thương và lòng hận thù
 • Chỉ có 2 thứ trên đời cần khắc ghi sâu vào tim - đó là công ơn cha mẹ và sự giúp đỡ của bất kỳ ai
 • Chỉ có 2 thứ trên đời cần phải có để thành công - đó là một đam mê chân chính và một sự kiên nhẫn tột cùng
 • Có 2 thứ trên đời cần phải tránh tuyệt đối không nên làm - đó là đừng hại bất kỳ ai và đừng phản bội bất kỳ ai
 • Có 2 thứ trên đời cần bảo vệ một cách trân trọng - đó là danh dự của mình và lẽ phải
 • Có 2 thứ trên đời cần chấp nhận - đó là cái chết và sự khác biệt với người khác
 • Có 2 thứ trên đời cần phải kiểm soát - đó là bản năng dục vọng và những cảm xúc không kiềm chế của mình
 • Có 2 thứ trên đời cần phải tránh thật xa - đó là cám dỗ và ích kỷ
 • Có 2 thứ trên đời cần phải xài và đừng hà tiện - đó là tiền bạc và những kinh nghiệm mà mình có được
 • Có 2 thứ trên đời không được sợ - đó là cái ác và sự sống thật với lòng mình
 • Có 2 thứ trên đời cần phải được nuôi dưỡng - đó là tình yêu và lòng bao dung tha thứ
 • Có 2 thứ trên đời mà bất kỳ ai cũng phải đạt được trong cuộc sống - đó là hạnh phúc và sự thành đạt
 • Có 2 thứ trên đời cần phải luôn sẵn sàng đón nhận - đó là những thử thách, khó khăn và ngày mai

Post a Comment